Αναλυτικές πληροφορίες & Νέα

04 Ιανουαρίου 2021

23 Δεκεμβρίου 2020

25 Νοεμβρίου 2020

 • Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι:

  • Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης Βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τις υπηρεσίες του οικείου Δήμου, δεκτή προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας θα γίνεται και η Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, η οποία εκδίδεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (δείτε εδώ: https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis )
  • Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο διάστημα από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας μετάβασης ή αποστολής των δικαιολογητικών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email στη διεύθυνση: meletes@sbe.org.gr.

  Το μήνυμα πρέπει να φέρει ως θέμα: Δικαιολογητικά για την Πράξη 5033733 – Ονοματεπώνυμο ΚΑΥΑΣ (π.χ. Δικαιολογητικά για την Πράξη 5033733 – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0000/01/01/2020).

  Το μέγεθος του μηνύματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5MB. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε μορφή PDF. Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά μέσω φωτογραφιών, καθώς και αποστολές μέσω υπηρεσιών αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων (π.χ. wetrasfer). Σημειώνεται επίσης ότι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι πρέπει να φροντίσουν ώστε τα σαρωμένα δικαιολογητικά που έχουν συμπληρωθεί χειρόγραφα και δεν φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (π.χ. χειρόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση) θα πρέπει να αποσταλούν και σε φυσική μορφή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Τα αρχεία πρέπει να είναι ονοματισμένα ως ακολούθως:

  Δικαιολογητικό

  Όνομα Αρχείου

  1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής

  01-AitisiSymmetoxis

  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  02-ID

  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

  03-Ekpaideysi

  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από́ τον Δήμο.

  04-Katoikia

  5. Αντίγραφο του Ατομικού́ Εκκαθαριστικού́ της Εφορίας του φορολογικού́ έτους 2019

  05-Eisodima

  6. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας

  06-Karta

  7. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης

  07-Ananeosi

  8. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας

  08-Xronos

  9. Ατομικό σχέδιο δράσης

  09-Exatomikeymeni

  10. Υπεύθυνη Δήλωση

  10-YD

   

  Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρακαλούνται να μην επικοινωνούν τηλεφωνικά για την επιβεβαίωση της λήψης των δικαιολογητικών.

9 Νοεμβρίου 2020

19 Οκτωβρίου 2020

Κύλιση προς τα επάνω