Αρχική

anergon_first

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΑΞΗ

Η πράξη αφορά την προετοιμασία 210 μακροχρόνια ανέργων που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, (ΣΒΑΑ) για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται κατά προτεραιότητα από φθίνοντες κλάδους της οικονομίας, θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των Ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης θα εφαρμοστούν τα μέτρα και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υλοποίησης των αντίστοιχων ενεργειών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να :

 1. να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη όσο και κατά την έναρξη του Προγράμματος. Ως έναρξη του Προγράμματος εννοείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.
 2. είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης που περιλαμβάνει:
  • το σύνολο της έκτασης των Δήμων:
   • Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
   • Θεσσαλονίκης,
   • Καλαμαριάς,
   • Κορδελιού – Ευόσμου,
   • Νεάπολης – Συκεών,
   • Παύλου Μελά
  • Και τις Δημοτικές Ενότητες:
   • Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, και,
   • Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
 3. να μήν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 4. να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Το έγγραφο αυτό παρέχεται από τον ΟΑΕΔ. 
 5. Να είναι:   
 • Για τα προγράμματα Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO) & Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Για τα υπόλοιπα προγράμματα οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
 6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η διάρκεια όλων των αντικειμένων είναι 380 ώρες κατανεμημένες σε:

 • 260 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης και
 • 120 ώρες Πρακτικής Άσκησης

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι €5 ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό (5 ευρώ/ώρα x 380 ώρες = 1900 ευρώ).

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη κατάρτιση, τις συνεδρίες Συμβουλευτικής των Ενέργειων 1 και 3 και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι πιθανές απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής), θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

 

Κύλιση προς τα επάνω